Hezârfen Ahmed Çelebi Uçtu mu?

0
36

Kıtalar arası ilk uçuş: Hezârfen Ahmed Çelebi Gerçekten bunu başardı mı?

Bu araştırmayı 2 yazıda inceleyeceğiz.Bu yazımızda elimizdeki verileri değerlendirmemiz gerekiyor.

Elimizdeki tek bilgi Seyahatname’den “İptida, Okmeydan’ın minberi üzere, rüzgâr şiddetinden kartal kanatları ile sekiz, dokuz kere havada pervaz ederek talim etmiştir. Badehu Sultan Murad Han Sarayburnu’nda Sinan Paşa Köşkü’nden temaşa ederken, Galata Kulesi’nin taa zirve-i belâsından lodos rüzgârı ile uçarak, Üsküdar’da Doğancılar meydanına inmiştir.” – Evliya Çelebi

Uçuşun başlangıç ile son arası yükseklik farkı 86 metre.
Uçuşun başlangıç ile son arası mesafe farkı 3558 metre.
Ters yönde veya aynı yönde lodos hakim.Biz şimdi hesap yaparken;Lodos’u fırsat bilip uçtuğunu lodos’un aynı yönde olduğunu ve ortalama bir lodos olduğunu düşüneceğiz.
Yatayda 41,3 metre yol alırken düşeyde de en fazla 1 metre alçalması gerekiyor.
(3558/86=41.37)

Lodos:Lodos, güneybatıdan esen rüzgârlara verilen addır.

Yorum Yap!

Yorum Yapıldı