Déjà vu BİLİMSEL AÇIKLAMASI NEDİR?

0
32

Daha önceden yaşamak..

 • Deja Entandu
  Bir şeyi daha önce işittiğini sanmak.
  Deja Fait
  Bir şeyi daha önce de yaptığını sanmak.
  Deja Pense
  Bir şeyi daha önce de düşünmüş olduğunu sanmak.
  Deja Vu
  Bir şeyi ya da kimseyi daha önce görmüş olduğunu sanmak.

Bir yüzyılı aşkın bir süredir, déjà vu deneyimi, geriye dönük anketler, öngörülen anketler ve vaka analizleri aracılığıyla incelenmiştir. Nüfusun yaklaşık% 60’ında “déjà vu” yaşamış ve sıklığı yaşla birlikte azalmaktadır.

Nedeni tam olarak bilinemiyor.
Diğer hafıza sorunlarının aksine, daha çok gençlerde görülüyor.Ortaya atılan teoriler arasında, tıpkı göz seğirmesi gibi istem dışı olarak beynin hafızaya aşinalık sinyali göndermesi olabileceği de var.

Bu bilimsel olayı çözmek için 40 taneden fazla teori ortaya sürülmüştür.

Dr. Akira O’Connor (Bilişsel nöroloji uzmanı), bu görüşün epilepsi ve demans hastalarının daha sık déjà vu hissini yaşamasını da açıklayabileceğini düşünüyor.
Teoriler Beynimizin veriyi işlerken bazı kısımlarının geç kalması gibi açıklamalarla devam etse de bunlar hala günümüzde tam olarak açıklayamıyor.

Sizin teoriniz nedir?


Kullanılan Kaynaklar
http://istanbultip.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/05/256_Kitap-Psikiyatri.pdf
Brown, AS (2003). Déjà vu deneyiminin bir incelemesi. Psychological Bulletin, 129 (3), 394-413.

Yorum Yap!

Yorum Yapıldı

Paylaş