Sapir-whorf

Bilim Sapir-whorf

Bu yazıyı 1 Dakika içinde okuyabilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarımızdaki bu paylaşımdan sonra ayrıntılı bilgi paylaşma gereği duyduk.

- Reklam -

İnsanların bu konu hakkında ilk duydukları yer genelde Arrival filmi fakat bu hipotez 1956 yılında ortaya atılmıştır.

Hipoteze göre Dil düşünceyi kesin olarak belirler.

Kişinin konuştuğu dilin, düşünme ve dünyayı görme biçimini doğrudan etkilediği savı. Bazen Sapir-Whorf hipotezi de denen bu teorinin aslında biri zayıf diğeri güçlü olmak üzere iki versiyonu vardır. Đlkinde sadece dünyaya ilişkin algıların dille şekillendiği varsayılır. Whorf buna örnek olarak da Eskimoların ‘kar’ anlamında kullandığı sözcükleri gösterir. ‘Kar’ için tek bir kelimenin bulunduğu diğer dillerin tersine kutba yakın yaşayan Eskimolar arasında, ‘kar’a karşılık gelen çok sayıda kelime vardır. Whorf, bunun da Eskimoların karı diğer dillerdekinden farklı görmelerine yol açtığını, yani Eskimoların, kardaki çok küçük farklılıkları başkalarından daha iyi algıladığını savunuyor. Güçlü versiyonda ise soyut kavramsal süreçlerin de dilden etkilendiği varsayılır. Buna örnek olarak da bazı ilkel kabilelerin zamanı nisbi olarak değerlendirmesine karşılık, batılı toplumların zamanı mutlaklaştırması (geçmiş, şimdi, gelecek gibi kategorilere ayırması ve sabit aralıklı bir ölçekte ölçmesi) gösterilir. Burada farklı dil gruplarında renk algılama üzerine yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular, tüm kültürlerin rengi aynı şekilde algıladığını göstermektedir. Bu da dilin, insanların düşünme tarzını belirlemediğini düşündürmektedir. Ancak bu, dilin düşünme tarzını etkilemediğini kanıtlamaz. Dilin düşünmeyi tam olarak nasıl etkilediği henüz açıklık kazanmış bir konu değildir. Örneğin dilin düşünceyi dolaylı olarak belirlediği, yani dilin kendisinin de maddi koşullarla şekillenip belirlendiği pekâlâ düşünülebilir ve Eskimo örneği bunu destekleyen bir veri olarak kullanılabilir: Farklı kar biçimleri, dilde buna ilişkin yeni kelimelerin oluşmasını sağlar, dil de dönüp düşüncenin şekillenmesinde rol oynar.

- Reklam -

Kaynaklar ve referanslar


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Paylaşacaksanız Atıf'ta bulunmanız gerekir. Ticari amaçla kullanamazsınız.
Doğukan Sahilhttps://www.altinsikke.com/dogukansahil/
AltınSikke Popüler Bilim,Tarih ve Sanat'ın kurucusu ve yazarı. Genetik ve Biyomühendis.

NASA, Gelecek Mars Rover Uçmak İçin İsimler Göndermek İçin Herkesi Davet Ediyor

Nasa 2020 yılında yolculuğuna çıkacağı Mars uzay aracında bulunan çiplere, kayıt yapılan isimler yazılarak Mars’a gönderilecek. Bu isimler ile kayıt yapanlara özel...

Rapor: Kandan DNA izolasyonu

1.GİRİŞ Yapılan bu deney insan kanından alınan örnekten DNA izolasyonu yapılmasını öğrenmeyi amaçlamaktadır. Kan, gelişmiş canlılarda atardamarların ve toplardamarların içerisindeki taşıma, düzenleme...

Banksy (?)

Kasım Merkür’ün Güneş önünden geçişi, 05/06 Ocak Parçalı Güneş Tutulması, 21 Ocak Tam Ay Tutulması, 02 Temmuz Tam Güneş Tutulması, 16/17 Temmuz Parçalı Ay Tutulması ve 26 Aralık Halkalı Güneş Tutulması gerçekleşecek.