Bilim Yer Bilimleri

Yer Bilimleri

Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, arziyat, jeoloji.